הטיה קוגניטיבית
 
  הַטָּיָה קוֹגְנִיטִיבִית היא כל אחת ממגוון רחב של אפקטי צפיין שזוהו בתחום הפסיכולוגיה החברתית. בתחום ההטיות הקוגניטיביות ניתן לכלול שגיאות סטטיסטיות ובמיוחד שגיאות זכרון המביאות להטייה משמעותית של שיפוט אמינותם של ממצאים אנקדוטליים וממצאים משפטיים. הטיות קוגניטיביות גם משפיעות במידה משמעותית על המתודה המדעית המיועדת למזער הטיות כאלו של צפיין. לטענת עמוס טברסקי ודניאל כהנמן, שהיו הראשונים לזהות הטיות אלו, ההטיות הקוגניטיביות נובעות, לפחות בחלקן, מפתרון בעיות המסתייע בהיוריסטיקה

כפי שזוהו לראשונה על ידי עמוס טברסקי ודניאל כהנמן ההטיות הקוגניטיביות נובעות, לפחות בחלקן, מפתרון בעיות המסתייע בהיוריסטיקה, כולל היוריסטיקת נגישות והיוריסטיקת ייצוגיות.

באחרונה העלו דיוויד פנדר ויואכים קרוגר ספקות בנוגע לשאלה האם כל ההטיות הן אכן שגיאות (ר' מחקרם כאן). לטענתם, חלק גדול ממה שמכונות 'הטיות' הם למעשה קיצורי דרך חישוביים, שלעתים נכשלים כאשר נדרש מעבר מצורת חשיבה היוריסטית לצורת חשיבה פורמלית יותר, במיוחד כאשר המידע הדרוש לצורת החשיבה השנייה חסר. השניים מצביעים גם על כך שחלק מההטיות שנתגלו סותרות זו את זו; שהן מודדות נבדקים מול אמת מידה של אופן פעולה "נכון" באופן מוחלט, במקום לאמוד פעולות ביחס להערכה העצמית וההערכה הכללית של הנבדק; אי בהירות לוגית וסטטיסטית; נטייה להעריך מצבים תוך התעלמות מנטיות כלליות של הנבדקים; התייחסות למצבים כאילו הם תמיד משחק סכום אפס; ועוד.

נכתב: דצמבר 2005.