פרדוקס הערימה
 
  פָּרָדוֹקְס הַעֲרֵמָה או פרדוקס סוֹרִיטֶס (ביוונית, סוֹרוֹס משמעו ערימה) הוא פרדוקס הנובע מיישום שגוי של לוגיקה ביחס לתפישות או הגדרות לשוניות מעורפלות. נוסח הפרדוקס הוא הבא:
  • שני גרגרי חול אינם ערימה.
  • מליון גרגרים הם ערימה.
  • אם מספר nי כלשהו של גרגרים אינו ערימה, גם n+1 גרגרים אינו יכול להיחשב # ערימה.
  • אם n גרגרים מהווה ערימה, כך גם n-1 גרגרים.
הפרדוקס טמון בכך שאם נגרע מערימה ובה מליון גרגרים גרגר אחר גרגר, בשום שלב לא יכולה הערימה להפוך ללא ערימה, גם כאשר נגיע למצב שאין בה גרגרי חול כלל. עולה מכך שהנחה שלוש והנחה ארבע אינן עולות בקנה אחד.

התרת הפרדוקס
שורש הפרדוקס הוא בהתייחסות למונח לשוני מעורפל, יחסי וסובייקטיבי "ערימה" (או "מספר גדול" או "גבוה" או "נמוך" או "יפה") כאילו היה בעל משמעות חדה וברורה. במקרה שלפנינו, "ערימה" אינה מוגדרת כצבר הכולל מספר כלשהו של גרגרים אלא כצבר גרגרים הכולל מספר שלדעת רוב בני האדם מהווה ערימה. ההגדרה היא יחסית וסובייקטיבית, והפרדוקס נעלם מרגע שנדחית ההנחה שערימה היא צבר גרגרים הכולל n גרגרים.

נכתב: דצמבר 2005.