שגגת הסופר
 
  שְׁגָגָת הַסוֹפֵר היא כשל לוגי המתרחש כאשר מניחים כי תנאי החיים או אופן החשיבה בעבר היו דומים מאוד או זהים לאלו הקיימים היום, או כאשר מניחים כי תנאי החיים או אופן החשיבה במקום אחד זהים לאלו הקיימים במקום אחר. כאשר שגגת הסופר מתייחסת לאירוע בעבר, היא כוללת ברוב המקרים גם אנכרוניזם היסטורי. בשני המקרים, קיימת גם הטייה קוגניטיבית.

שגגת הסופר נובעת מיכולתם המוגבלת של בני אדם להבין את מצבם של בני אדם אחרים, או להזדהות עמם. המערכת המסויימת של ערכים מוסריים, תנאים חומריים וידע של נשואי הדוגמה, הסיפור, הסרט או הספר מומרת לפיכך בזו של זה שדן בהם ומונח, במובלע, כי מערכת זו היא שהתקיימה מאז ומתמיד.

מקרים של שגגת הסופר ניתן למצוא כמעט בכל סרט, ספר או מחזה העוסק באירועים היסטוריים. לעתים קרובות, מובלעת ביצירה ההנחה כי ההבדל בין התקופות מתמצה בטכנולוגיה, בגדים וכלים שונים, אך התנהגותם של בני אדם זה אל זה וערכיהם המוסריים היו דומים לאלו של יוצרי הסרט, הספר או המחזה.

שגגת הסופר קיימת גם כאשר מתייחסים לחייהם של אנשים אחרים במקום אחר. לדוגמה, כמעט כל סרטי המדע הבדיוני העוסקים בחיזרים מניחים כי עולם הערכים שלהם זהה או קרוב לזה של בני האדם, בשינויים קלים.

שגגת הסופר ההפוכה
סוג מיוחד של שגגת הסופר, הנובע מאותו כשל ואותה הטיה קוגניטיבית, הוא המחשבה שבגלל שהכותב יודע דבר מה על אדם אחר או קבוצת אנשים אחרים, גם הם מחזיקים בידע דומה ביחס אליו. הדוגמה הטיפוסית ביותר לשגגה זו, היא הסברה שההשוואות שעורך הכותב בינו לבין קבוצת ההתייחסות הישירה שלו (בני משפחה, חברים, עמיתים לעבודה, שכנים, וכדומה) זהות להשוואות שעורך גם נשוא כתיבתו, היינו, שגם הוא משווה את עצמו לקבוצת ההתייחסות של הסופר. כך, לדוגמה, יודעים רבים מהאנטי-גלובליסטים כי הם וחבריהם לא היו מרוצים לעבוד תמורת דולרים ספורים ליום עבודה, ומכך הם מסיקים כי גם תושבי מדינות בעולם השלישי אינם מרוצים מכך, אף שקבוצת ההתייחסות וההשוואה של אותם תושבי מדינות שונה לחלוטין.

השלכת הסופר
סוג ייחודי של שגגת הסופר הוא "השלכת הסופר"—הכרזה המבטאת הנחה שאנשים אחרים בתקופה אחרת או במקום אחר חיים בתנאים ובהתאם לעולם המוסרי שהמכריז היה רוצה שהם יחיו. כלומר, הסופר משליך את שאיפותיו או הרהורי לבו על מושאי כתיבתו ומניח כי למרות שהוא עצמו אינו חי באותו אופן, אנשים אחרים יהיו מסוגלים באופן כלשהו לחיות כך. כמעט כל האוטופיות והדיסטופיות כוללות סוג כזה או אחר של השלכת הסופר.

דוגמאות
  • "אנשים בקמבודיה רוצים לחיות ברמת חיים טובה ולכן אם הם עובדים תמורת 2 דולר ליום, זה סימן שמישהו מכריח אותם לעבוד בתנאים האלו". (כאן, ההנחה המובלעת היא כי ההגדרה של הדובר והגדרתם של הקמבודים למונח 'רמת חיים טובה' היא זהה. יש כאן גם שגגת סופר הפוכה, כמובן.)
  • "אני לא מבין איך נשים במאה השמונה עשרה לא התקוממו נגד הדיכוי הגברי. הן בוודאי מחו ודרשו זכות בחירה, אך קולן הושתק" (הדובר מניח כי נשים במאה השמונה עשרה החזיקו בערכים פמיניסטיים מנוסחים היטב.)
  • "במאה השמונה עשרה אנשים היו מאוד מאושרים מהחיים בכפר. זו הייתה תקופה של שקט ושלווה. קשה להבין איך האנשים הסכימו לעבור מהכפר לעיר ולעבוד במפעלים תמורת שכר רעב" (ההנחה היא כי המאה השמונה עשרה הייתה תקופה אידילית, ואנשים חיו היטב ובהרמוניה מלאה. זו ההשלכה של הדובר.)

נכתב: אפריל 2005.