אנת'וני ג'ררד ניוטון פלו
 
  אָנְת'וֹנִי גֶ'רָרְד נְיוּטוֹן פְלוּ (Antony Garrard Newton Flew‏) (נולד 11 בפברואר 1923) הוא פילוסוף בריטי הידוע כבעל גישות ליברטריאניות ואתאיסטיות.

פלו דחה את הטיעון האונטולוגי להוכחת קיומו של אלוהים וגרס כי יש בו כשל משום שהוא מבוסס על ההנחה שתפישת הקיום ניתנת להסקה מתפישת האלוהות, אך סבר כי הטיעון הטלאולוגי משכנע יותר. בספרו "אלוהים ופילוסופיה" משנת 1966 וב"אלוהים, חירות ואי–מוסריות" פיתח את התפישה לפיה על אדם לאמץ עמדה אתאיסטית, עד שתוצג עדות משכנעת לקיומו של אלוהים. בשנים האחרונות אימץ פלו גישה "דאיסטית," וגרס כי אף שהעמדה האתאיסטית היא העמדה שעל כל אדם לאמץ מלכתחילה, הוא עצמו סבור כי למדע אין הסברים משכנעים ליצירת החיים עלי אדמות ולמורכבותן, ולכן אימץ עמדה "דאיסטית" לפיה קיים אל לא-פעיל שהניע באופן ראשוני את תהליך החיים.

תרומה נוספת של פלו, בספרו "מחשבות על מחשבות" משנת 1975, הוא פיתוח הגדרת הכשל הלוגי "אף סקוטי אמיתי."

נכתב: דצמבר 2005.