הפני של פטרוס
 
  הַפֶּנִי שֶׁל פֶּטְרוּס הוא שמו של הנוהג של קתולים לתרום ישירות לכס האפיפיורי, מעבר לתרומה הרגילה, העוברת כולה לדיוקסיה המקומית. מקור המנהג במאה השמינית, כאשר החליטו האנגלו-סקסונים לתרום סכום שנתי קבוע לאפיפיור ברומא. אצל האנגלו סקסונים כונתה התרומה Romescot, אך מאוחר יותר קיבלה התרומה את שמה, משום שגובהה הכולל היה בדרך כלל מאית (פני, פפניג, וכו') מתוך כל מטבע שלם. התרומה המיוחדת לכס הקדוש נערכת בכל שנה ביום ראשון הקרוב ל-29 ביוני.

נכתב: אפריל 2006.