הקטלוג הליברי
 
  הַקָטָלוֹג הַלִיבֶּרִי הוא רשימה של אפיפיורים וביוגרפיות קצרות שלהם, החל בפטרוס הקדוש וכלה בליבריוס (ומכאן גם שמו).

הקטלוג הליברי נערך ככל הנראה על–ידי פוריוס דיוניסיוס פילוקלוס בשנת 354. הוא כולל את שמו של כל אפיפיור, משך כהונתו, התאריכים המקבילים של קונסולים רומיים באותה תקופה, שמו של הקיסר שמשל אותה עת ולעתים קרובות אירועים אחרים באותה תקופה. יש יסוד להניח שחלקו הראשון של הקטלוג, עד האפיפיור פונטיאנוס שמשל עד 235, מתבסס על ה"כרוניקה" של היפוליטוס מפורטוס. בשנה זו נדון האפיפיור פונטיאנוס, כמוהו כהיפוליטוס, לעבודה במכרות בסרדיניה, עובדה המוזכרת בהקשר של כהונת פונטיאנוס, ומת באותה שנה.

לטענת לייטפוט, כללה הרשימה בתחילה רק את שמות הבישופים ותקופת כהונתם, כששאר התוספות הן מעשה ידי כותבים מאוחרים יותר. רשימת האפיפיורים המופיעה זהה לזו שמוסר אירנאיוס ("נגד הכופרים," ספר 3, פרק 3) ושאאוסביוס מעתיק ב"היסטוריה של הכנסייה" (ספר 5, פרק 6) שלו, לבד מכך שהאפיפיור אנקלטוס מפוצל לשניים, קלטוס ואנקלטוס, ואילו קלמנס הראשון מופיע לפני ולא אחרי שני השמות הללו. גם פיוס הראשון ואניקטוס הוחלפו בסדר האפיפיורים. ככל הנראה, נובעים שינויים אלו משגיאות מעתיק.

מקור אחר לרשימה הוא אאוסביוס ב"היסטוריה של הכנסייה" וב"כרוניקון" שלו. הרשימה של אאוסביוס זהה לזו של היפוליטוס, לבד מהעובדה שיורשו של לינוס הקדוש אצל אאוסביוס הוא "אננקלטוס" ואילו אצל היפוליטוס זהו קלטוס. מ"היסטוריה של הכנסייה" של אאוסביוס, ספר 4, פרק 22 אנו למדים כי באמצע המאה השניה ביקר הגסיפוס ברומא וערך רשימה של כפירות, בישופים ובין השאר גם של בישופי רומא. לטענת לייטפוט, רשימה זו שימשה כנראה גם את היפוליטוס וגם את אאוסביוס. גישתו זו מקובלת, בהסתייגויות שונות, על רוב החוקרים.

הליבר פונטיפיקליס, שהיה מקובל משך זמן רב כסמכות עליונה לגבי תיארוך כהונות האפיפיורים נוצר במקורו בתחילת המאה החמישית ומסתמך על הקטלוג הליברי ביחס לכהונתם של האפיפיורים הראשונים.

נכתב: אפריל 2006.
 
 
מקורות: