כשלי היקש
 
  כִּשְּׁלֶי הֶקֵּשׁ או כשלי אינדוקציה היא קבוצה של כשלים לוגיים בהם יש שגיאה בטיעון היקשי (אינדוקטיבי). כשל זה מבוסס ברוב המקרים על תנועה שגויה מהמקרה הנצפה והכיתה הנבחנת אל הכלל, או בבחירת המקרה הנצפה והכיתה הנבחנת. יש שני סוגים של כשלי היקש:
 • שגיאות תצפית
 • שגיאות דגימה

שגיאות תצפית
בשְׁגִיאוֹת תַּצְפִּית ההנחה הראשית (כלומר, התוצאה, הצהרה ביחס לעובדות, או תצפית שלוקטה ממדגם) שגויה, ולכן אינה משקפת במדוייק את ממצאי המדגם. שגיאות כאלו נגרמות בגלל תנאי ניסוי הגורמים לפגיעה באיכות הנתונים הנאספים, כמו כלים פגומים או איסוף נתונים שגוי.

דגימה מוטה
דְּגִימָה מֻטֶּה היא שגיאת תצפית בה מתייחסים לדגימה המשמשת בתצפית כאילו היא מייצגת, בעוד שהמצב בפועל שונה. המונח משמש במשמעות קרובה אך גם שונה בתחום הסטטיסטיקה.

"דגימה מוטה" שכיחה למדי במשאלי אוכלוסין שונים, ובמיוחד במשאלים מקוונים או במשאלים בהם המשתתפים יוזמים את ההצבעה (לדוגמה, הצבעה באס-אמ-אס). ההטייה כאן כפולה: היא מגבירה את משקלם באוכלוסיה של אלו שביקרו באתר או צפו בתוכנית הטלויזיה; ומתוכם, היא מגבירה את משקלם באוכלוסיה של הפעילים והיוזמים (הציבור שיש לו עניין רב יותר בתוצאות) ביחס לאלו שאינם.

דוגמאות
 • מסקר שנערך באתר המוקדש לנינט טייב, עולה כי הזמרת היא הפופולרית ביותר במדינת ישראל.
 • משאל אקראי בין עובדי הטלויזיה הלימודית מצביע על רוב גדול להמשך פעילותה של רשת טלויזיה שמטרותיה חינוכיות ולימודיות.

כשל זרקור
סוג מיוחד של דגימה מוטה הוא כֶּשֶׁל זַרְקוֹר, בו מונח שקבוצה כלשהי בכללה נמצאת בהתאמה לזו הזוכה לתשומת לב רבה יותר.

דוגמאות
 • כל הצעירים שותים חשיש וגונבים מזקנות, אני כל הזמן רואה ידיעות בעיתון על צעירים שנתפשו בגלל סמים.
 • כשאגדל, אני רוצה להיות זמרת. ראית כמה כסף כל הזמרים האלה מרוויחים?.

דגימה מוכתמת
בכשל דְּגִימָה מֻכְתֶּמֶת טמון הכשל בהקשת מסקנה מתצפית שהושגה באופן המשנה את הסבירות, מטה או משחית את התוצאות. בכשל דגימה מוכתמת התצפית היא הבעיה, שכן היא הגורמת לשינוי ולעיוות בתוצאות.

דוגמה טיפוסית לדגימה מוכתמת הוא שאלון שבו יש שאלה טעונה, או מתן רמזים חזותיים או אחרים המצביעים על התשובה המועדפת. יש לייחד, עם זאת, מקרים בהם הכתמת הדגימה היא חלק מהליך הניסוי. לדוגמה, כאשר בוחנים תגובה של משתתף בניסוי עם ובלי דירבון לפעולה מסויימת (השפעה חברתית), המדגם שאינו מוכתם הוא בקרה לחלק המדגם שהוכתם בכוונה תחילה.

בעיות וכשלי דגימה מוכתמת הן מן החמורות שבבעיות בענפי חקר שמוקדם הוא חקר בני אדם בסביבה חברתית, כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וכלכלה. בתחומי חקר אלו, אין למעשה דרך להמנע מהכתמה כלשהי של הדגימה, משום שעצם קיומו של צפיין במהלך ניסוי משנה את תוצאותיו. הדוגמה הבולטת ביותר לכך הוא "אפקט הותורן," שבו התוצאות משתנות משום שמושאי המחקר משנים את התנהגותם בגלל שהם נצפים. מסיבה זו, בעיקר, נחשבות רוב התצפיות בתחום האנתרופולוגיה או במחקר האיכותי מוכתמות וחשודות בהטייה מראש. דוגמה בולטת אחרת היא אפקט הפלסבו, בו הציפיה של מושא המחקר לתוצאות מסוימות משנה את התוצאות. במחקרים בתחומי הרפואה, לדוגמה, ניתן לבצע מחקר בסמיות או סמיות כפולה, אך בתחומים אחרים הדבר בלתי אפשרי או כמעט בלתי אפשרי.

דוגמאות
 • יש לנו הרגשה טובה מאוד לגבי הבחירות. הפעילים שלנו הסתובבו כל היום וחילקו מדבקות ועלונים ורוב האנשים שהם שאלו אמרו להם שהם יצביעו בעדם, כך שאני משוכנע שנזכה בהצלחה גדולה.
 • בדקנו את ההתנהגות בכיתה במהלך שעות הלימודים. המפקחת שהתה בעשרות כיתות ומעולם לא הבחינה במקרה בו מורה נהגה בגסות באחד התלמידים. כמו כן, גם התנהגותם של התלמידים הייתה שקטה ורגועה.

הטיית הנסיין
בכשל הַטָּיָת הַנַסְיָן תוצאת הניסוי מושפעת מציפיות ותקוות של מלקטי הנתונים. סוג זה של כשל דומה מאוד לכשל דגימה מוטה מבחינה זו, שנוכחותו של הנסיין כצופה משפיעה על הניסוי, אך כאן ההשפעה נובעת לא מנוכחותו של הנסיין כשלעצמה, אלא מציפיותיו וממשאלותיו של הנסיין.

ברוב המקרים, הטיית הנסיין אינה מודעת או מכוונת. נתונים שגויים עלולים לנבוע מטעויות כמו עיגול כלפי מעלה או למטה בכיוון של תוצאה רצויה או התייחסות לתוצאות דו-משמעיות כאילו הן תומכות בתוצאה הרצויה. יש גם מקרים, כמובן, של הטיה מכוונת של נתונים. כדי להמנע מהטייה כזו, יש צורך במחקר עם "סמיות כפולה", שבו גם הנסיין וגם מושאי הניסוי אינם מודעים למשמעות התוצאות.

דוגמה טיפוסית להטיית הנסיין הם מחקריה של מרגרט מיד, שספרה "התבגרות בסמואה" התבסס על מחקר קצר טווח, בו זכתה לשמוע את התשובות אותן רצתה לשמוע מנשים סמואיות צעירות.

דוגמאות
 • סמואל מורטון אסף נתונים על נפחי גולגלות בתקווה להוכיח כי הגזע הלבן נהנה מגודל מוח גדול יותר מהגזעים הכהים יותר. הוא מדד את נפח הגולגולת באמצעות מילויה בזרעי חרדל ומדידת כמות הזרעים שהגולגולת הכילה. הוא ביצע את הניסוי בעצמו, ביודעו אילו גולגלות השתייכו ללבנים ואלו לשחורים. תוצאותיו אישרו שישנו נפח גולגלתי ממוצע של 1.425 ליטר ללבנים לעומת 1.36 בלבד לאפריקנים. [סמואל מורטון חזר מאוחר יותר על הניסוי, כאשר הוא משתמש בעופרת במקום בזרעי חרדל, כשאת הניסוי מבצעים עוזרי מעבדה שלא ידעו אילו גולגלות שייכות לאיזו קבוצה. המדידה החדשה לא איתרה הבדל ממוצע כלשהו]
 • בשנת 1955 פרסם סיריל ברט נתוני מחקר ב-21 תאומים זהים שהופרדו בלידתם וגודלו במשפחות שונות. המחקר שלו הצביע על כך שהאינטליגנציה וההתנהגות נשלטת על–ידי גנטיקה יותר מאשר על ידי הסביבה. [מאוחר יותר התגלה שברט למעשה בדה את רוב הנתונים מליבו ורוב זוגות התאומים כלל לא היו קיימים]

שגיאות דגימה
בכשלי שְׁגִיאוֹת דְּגִימָה ההנחה המשנית, המקרה או הדגימה שנבחרו כדי לייצג מחלקה רחבה יותר, שגויים ואינם מייצגים את המחלקה הרחבה יותר אותה הם אמורים לייצג. אם ההנחה המשנית שגויה, בלי קשר למידת הדיוק בתצפית, הנתונים שיאספו עלולים שלא לשקף את המחלקה הרחבה יותר.

גורמים לא מבוקרים
גּוֹרְמִים לֹא מְבֻקּרִים הוא כשל בו מגיעים למסקנה על בסיס השוואה בין שתי קבוצות או יותר, אף שיש הבדלים חשובים בין שתי הקבוצות, לבד מההבדל שנקבע בניסוי, היכולים להחשב אחראיים לתוצאות המושגות.

כשל זה יישים רק ביחס לטיעונים היקשיים המגיעים למסקנות ממדגם "מבוקר," בו המדגם מחולק לקבוצות מובחנות למטרת השוואה. החלוקה הפשוטה ביותר היא לקבוצת "ניסוי" ולקבוצת "בקרה." בדרך כלל, קשה מאוד ליצור שתי קבוצות שאין ביניהן שום הבדל, אך כדי להימנע מכשל יש לעמוד על הגורמים העיקריים העלולים לגרום להבדלים בין שתי הקבוצות (גורמים רלוונטיים) ולהכתים את הניסוי בגורמים לא מבוקרים.

דוגמאות
 • "ערכנו השוואה בין קבוצת סטודנטים למתמטיקה מרכיבי משקפיים ותלמידי כיתה ה' בבית הספר היסודי שאינם מרכיבים משקפיים, והגענו למסקנה חד-משמעית כי יש קשר מובהק בין הרכבת משקפיים לידע מתמטי מקיף." [הכשל טמון בעובדה שההבדלים האחרים בין שתי הקבוצות חשובים יותר, ככל הנראה, לצורך ידע מתמטי מאשר הרכבת משקפיים.]
 • "ערכנו השוואה בין שתי קבוצות של חולי לב. עבור האחת התפללו ברחבת הכותל ושמו פתקי בקשות בכותל ועבור השנייה לא. הקבוצה שעבורה התפללו טופלה בעיקר על ידי דר' סיטי ואילו הקבוצה השנייה טופלה על ידי דר' אקגה. המסקנה העולה מהשוואה בין שתי הקבוצות היא שתפילות ברחבת הכותל ופתקי בקשות מקלים על הכאב". [לא אוזכרה העובדה שדר' סיטי נוטה יותר להשתמש במשככי כאבים במסגרת הטיפול שהוא מעניק.]

היקש עצל
בכשל הֶקֵּשׁ עָצֵל טיעון היקשי אינו מתקבל למרות שהממצאים מורים כי יש לקבלו.

דוגמאות
 • במהלך המלחמה פיטר היטלר, המפקד העליון של הצבא הגרמני, את רוב מפקדי הצבא, בטענה כי ביצעו שגיאות ותפקודם כושל, בעוד הוא עצמו לא ביצע ולו שגיאה בודדת במהלך המלחמה.
 • עשרים סקרים שבוצעו באחרונה מצביעים על כך שאחוז התומכים במפלגת "שינוי" ירד בשיעור דרמטי, אך לטענת מנהיג המפלגה, יוסף (טומי) לפיד שיעור המצביעים עבור המפלגה יעלה בחדות ביום הבחירות.

הכללה חפוזה
הַכְלָלָה חָפוּזָה הוא כשל בו מגיעים למסקנה היקשית על בסיס ממצאים שהיקפם אינו מספק. כשל זה ידוע גם בשמות נוספים: "כשל סטטיסטיקה לא מספקת," "כשל דגימה לא מספקת," "כשל העובדה הבודדת," "קפיצה למסקנות," "היקש חפוז" או "סקונדום קוויד" (לטינית, secundum quid).

דוגמאות
 • "אהבתי את הלהיט האחרון של נינט טייב, ולכן אקנה את האלבום שלה." [האלבום עשוי לכלול שירים נוספים שלא יהיו אהובים על הדובר.]
 • "הכנסתי את המוצרים לחנות וחמש דקות אחרי כן מישהו כבר נכנס וקנה אחד, לכן מדובר במוצר שיימכר היטב." [או שלא.]

חיוניות מטעה
חִיּוּנִיּוּת מַטְעָה הוא סוג של הכללה חפוזה בו התרחשות מסויימת מתוארת בצבעים ערים, גם אם מדובר באירוע חריג, כדי לשכנע מישהו בכך שמדובר בדבר בעל משמעות רבה יותר משיש לו באמת. אף שלחיוניות מטעה אין תימוכין לוגיים, היא יכולה להיות בעלת השפעה פסיכולוגית מרחיקת לכת בגלל היוריסטיקה קוגנטיבית המכונה היוריסטיקת נגישות.

דוגמאות
 1. ראובן: אני חושב להתחיל לאכול גפילטע פיש. אני אוהב דגים.
 2. שמעון: אני במקומך לא הייתי עושה דבר כזה. גד ידידנו קנה לו מטחנת בשר והכניס את היד לתוכה ושתי אצבעות שלו נתלשו מהמקום ואי אפשר היה לחבר אותן אפילו בניתוח. במקומך, הייתי ממשיך לאכול מוח כבש בלתי מבושל כמו שנהגת תמיד.

מדגם לא מייצג
במִדְגָּם לֹא מְיַצֵּג מוקשת מסקנה היקשית על בסיס שורת מקרים שאינם מגוונים מספיק כדי לייצג את המחלקה שביחס אליה מסיקים מסקנות. כשל זה שונה מכשל הכללה חפוזה, משום שכאן הדגימה עשויה להיות גדולה מספיק, אך עדיין לא מייצגת את המחלקה הכוללת.

דוגמאות
 • אם לשפוט על־פי האנשים שמצלצלים לתוכנית של נתן זהבי, רוב הישראלים אוהבים לזכות בעלבונות מפי שתיינים גסי רוח.
 • המכוניות האמריקניות בנויות היטב ושורדות לאורך זמן. במדגם של מכוניות שנערך באזור באר שבע התגלה כי המכוניות האמריקניות לא סבלו מבעיות חלודה או פגעי מזג אוויר גם אחרי כמה שנים של שימוש. הבעיה כאן היא שאקלים מדברי יבש ממתן במידה משמעותית את השחיקה וההחלדה. ההשוואה צריכה להיערך גם במקומות שהתנאים בהם אחרים.

היפרבולה היקשית
בכשל הרווח הִיפֶּרְבּוֹלָה הֶקֵּשִׁית מגיעים למסקנה היקשית חזקה יותר מכפי שנתמך בממצאים. כשל זה עשוי ללבוש צורה של הכרזה מופרזת ביחס למשמעות הממצאים, ביחס למידת הוודאות במשמעותיותם, או סתם הפרזה בטבעה של התופעה הנצפית.

הפרזות (היפרבולות) בהצגת חשיבות הממצאים נפוצה למדי במדע ובמיוחד בדיווח על ממצאים מדעיים בעיתונות הפופולרית ואצל כתבי מדע, לעתים קרובות בנסיון להפוך את המאמר למעניין יותר עבור הציבור הרחב. ההנחה היא כי הציבור ישתעמם כאשר יוגדרו הדברים בסיוג הנאות, ולכן נוטים להסיר חלק מסיוגי הזהירות המדעית הנדרשת כאשר מציגים את הדברים בפניו.

דוגמאות
 • "בתי חולים רבים נאלצו להעלות את דרישות התשלום שלהם באחרונה. העלויות הרפואיות ממריאות בלי שליטה!"
 • "הממצאים המראים שצריכת אלכוהול מתונה יכולה להועיל ללב הופכים על פניהם את ההנחות שהיו לנו בעבר לגבי הנזקים הבריאותיים של שתייה."

הקבלה שגויה
הַקְבָּלָה שְׁגוּיָה הוא כשל בו מגיעים למסקנה היקשית שגויה ביחס להקבלה (אנלוגיה) בין שני פריטים (רעיונות, עצמים, אירועים, וכדומה). בהקבלה שגוייה יש הנחה כי משום שמרכיב א' ומרכיב ב' מקושרים בדרך כלשהי למרכיב ג', יש הקבלה ביניהם, אף כי הקבלה כזו אינה הכרחית.

דוגמה טיפוסית לכשל הזה הוא הנסיון ליצור הקבלה בין יחסים בין אנשים ויחסים בין גופים רחבים יותר (כמו חברות או אומות), בין אנשים לעצמים דוממים או בעלי חיים, או בין מושגים בהקשר אנושי להקשר רחב ומופשט יותר. קריקטורות או האנשות אחרות של גופים רחבים יותר נוטות לכשל זה במיוחד, ומרבות לאייר, לדוגמה, את היחסים בין אומות או בתוך גופים רחבים כיחסים בתוך המשפחה.

דוגמאות
 • "אנשים הם כמו תרנגולות, ברגע שהלולן שורק כולם משתתקים."
 • "הליכוד הוא כמו משפחה בהפרעה, עם הכבשה השחורה התורנית, הבנים המורדים והאב הפטריארכלי."
 • "היקום הוא כמו שעון מורכב וברור שכמו שכל שעון תוכנן על ידי שען, גם היקום תוכנן על ידי ישות כלשהי."

יותר מדי חריגים
בכשל יוֹתֵר מִדַּי חָרִיגִים מבוצעת הכללה מדוייקת, שיש לה יותר מדי סייגים, המסלקים כל–כך הרבה מקרים כיוצאים מן הכלל, עד שבכלל עצמו כבר לא נותר תוכן של ממש, או שהוא פחות מרשים מכפי שההצהרה הראשונית מרמזת.

דוגמאות
 • "בסדר, אבל חוץ מהתברואה, הרפואה, החינוך, היין, הסדר הציבורי, עיבוד האדמה, הדרכים, מערכת המים הנקיים, והבריאות הציבורית, מה עשו הרומאים עבורנו?" אחד המורדים ב"חיי בריאן" של חבורת "מונטי פייטון" מנסה להוכיח שבאופן כללי הרומאים לא עשו כלום למען היהודים
 • "מדיניות החוץ המסורתית שלנו הייתה תמיד לסייע למדינות אחרות, חוץ ממקרים שבהם המדינות הללו אינם ראויות לעזרה, או כאשר זה מנוגד לאינטרסים שלנו, או כאשר לא ניתן היה להגיש עזרה."
 • "נציג מחזות מקוריים, אך רק אם יימצאו מחזות מקוריים מתאימים, ורק אם נבחר להציגם."

עיסוי נתונים
הכשל הנפוץ של עִסּוּי נְתוּנִים הוא פירוש לסטטיסטיקה רלוונטית העובר 'עיסוי' באמצעות חיפוש אחר דרכים לסווג מחדש או לכמת מחדש נתונים בחלק מסויים של התוצאות, בלי לבצע פעולה דומה בקטגוריות אחרות. כשל כזה מתרחש, פעמים רבות, כאשר חלק מהתוצאות אינן תואמות את הציפיות.

דוגמאות
 • "מחקרים שבוצעו בין מכורים להרואין הראו כי 90 אחוז מהם החלו לעשן חשיש ולשתות בגיל צעיר. אחוז זה גבוה בהרבה מהאחוז המקביל באוכלוסיה לאותו גיל. עובדה זו מצביעה על כך שעישון חשיש ושתייה מובילים להתמכרות להרואין." הנתון המוסתר כאן הוא אחוז מעשני החשיש והשותים בגיל צעיר בכלל האוכלוסיה ההופכים למכורים להרואין—אילו היה נתון זה מוכלל, היה מתברר כי עישון חשיש ושתייה אינם מובילים להתמכרות להירואין.
 • "מחקרים מראים כי סרטן השד פוגע ב-8 אחוז מהנשים. בקבוצת נשים מתחת לגיל 20, שטופלה באמצעות אופטלגין וגלולות שום, עם זאת, הייתה שכיחות המחלה רק 0.5 אחוז. מכאן נובע שאופטלגין וגלולות שום מונעים במידה רבה את סרטן השד." הנתון המוסתר הוא אחוז הנשים המטופלות באופטלגין וגלולות שום שלקו במחלה על פני כל קשת הגילאים.

כשל אי הכללה
בכֶּשֶׁל אִי הַכְלָלָה ממצאים העלולים לפגום במידה משמעותית בטיעון היקשי אינם נבחנים. בהתאם ל"עקרון כל הממצאים" הדרישה היא שכל המידע הרלוונטי ייכלל. כשל זה דומה מאוד לכשל עיסוי נתונים וכשל תיאורית הצלף הבודד, אך שונה מהם בכך שהנתון החסר אינו מושמט אלא אינו מובא מול כל הנתונים הרלוונטיים.

דוגמאות
 • "מינוי המאמן החדש חולל מפנה בקבוצה, שעלתה על דרך הנצחונות עם שלושה נצחונות בארבעת המשחקים האחרונים, כאשר היא סופגת רק ארבעה שערים" הנתון שאינו מוכלל הוא שממוצע הספיגה של הקבוצה היה היה שער למשחק גם קודם לכן, ואילו הנצחונות הושגו נגד קבוצה אדישה ממרכז הטבלה ושתי קבוצות שירידתן לליגה נמוכה יותר היא עובדה מוגמרת.
 • "יהודה גר בבני ברק, ומאחר ורוב תושבי בני ברק מצביעים למפלגות החרדיות, סביר להניח שגם יהודה יצביע לאגודת ישראל" אלא אם כן יהודה הוא חילוני החי על קו התפר שבין בני ברק לרמת גן.

נכתב: אפריל 2005 (ספטמבר 2010).