היוריסטיקת נגישות
 
  היוריסטיקת נגישות היא יישום פשטני של היוריסטיקה בהערכת ההסתברות על בסיס הקלות שבה אפשר לדמיין את התוצאות. כך, תוצאות שניתן לתארן ולדמיינן בקלות, המוצגות באופן טעון מבחינה רגשית, תחשבנה קלות יותר להצגה מתוצאות שקשה להבינן. התוצאה כאן היא, בדרך כלל, הטייה קוגניטיבית. היוריסטיקת הנגישות הזו זוהתה לראשונה על–ידי עמוס טברסקי ודניאל כהנמן.

דוגמה טיפוסית ליישום של היוריסטיקת נגישות ניתן למצוא בסברה הנפוצה שהסיכון למות במלתעות כריש גבוה יותר מהסיכון למות מנפילה של חלקי מטוס, אף שהסיכון לאחרון גבוה פי שלושים מהראשון. הסיבה לכך נעוצה, ככל הנראה, בעובדה שהתקפות כריש זוכות לכיסוי רחב יותר באמצעי התקשורת ובסרטים ובגלל שקל לנו לדמיין את מלוא אימתן. נפילת חלקי מטוס, לעומת זאת, זוכה לכיסוי רחב פחות ויש בה מידה רבה של אקראיות.

חשוב לציין סייג חשוב להיוריסטיקת הנגישות הנעוץ במידת השליטה הממשית או הנתפשת של אנשים באירועים מסויימים. לדוגמה, אנשים חוששים יותר מהתרסקות מטוס או מפעולה טרוריסטית מאשר מנהיגה במכונית, למרות שמבחינה סטטיסטית הסיכוי להפגע בתאונת מכונית גבוה לאין שיעור מהסיכוי להפגע בפעולה טרוריסטית או מנפילת מטוס. סיבה מסייעת חשובה ליחס ההפוך של חשש היא העובדה שבהתרסקות מטוס או בפעולה טרוריסטית מידת השליטה הנתפשת והממשית של המעורב בתאונה קטנה מאוד, בעוד שבנהיגה במכונית קיימת תחושת שליטה רבה הרבה יותר.

נכתב: אפריל 2005.