לוגיקה
 
  לוֹגִיקָה (מיוונית, λόγος, מילה או חשיבה) היא תחום החקר האנושי ומסד החקר המדעי העוסק בהסקת מסקנות תקפות מתוך הנחות. הלוגיקה עוסקת גם באיתור והצבעה על כשלים לוגיים בטיעונים, ההופכים אותם בלתי–תקפים.


נכתב: דצמבר 2005.