הנחה (מונח בלוגיקה)
 
  הנחה (בלטינית, praemisus, מוצב בחזית) בלוגיקה היא הכרזה, לרוב כחלק מטיעון לוגי, שמניחים שהיא נכונה לצורך הטיעון. באופן טבעי, נכונות המסקנה תלויה באמיתות ההנחה הנבחרת.

נכתב: 5 בדצמבר 2005.