שוחטה
 
  תוכנות שוחטה הן תוכנות המזיקות למחשב. מכונות בלעז maleware.  
 
מקורות: נו, באמת.