קרטל
 
  קַרְטֶל (מגרמנית, Kartell) היא התאגדות רשמית או לא רשמית של יצרנים עצמאיים במטרה להגביל את ההיצע, לקבוע מחירים, ולהגביל את התחרות בשוק. מקור המונח בשם שניתן לקואליציית השמרנים והליברלים הלאומיים בגרמניה בשנת 1887, משם שימש המונח בהתייחס לכל שילוב פוליטי ומאוחר יותר להסכם כלכלי.

קרטלים נוצרים בדרך כלל כאשר מתקיימים מספר תנאים:
  • מספר מתחרים מוגבל בשוק, במיוחד כאשר עלויות הייצור גבוהות או שהייצור מורכב במיוחד.
  • משאב מוגבל: המשאב שבקרטל מוגבל בהיקפו או בנגישותו, עקרונית או מעשית.
  • תמיכה ממשלתית: קרטלים מתקיימים תמיד רק כאשר ישנה תמיכה של ממשלה או ממשלות ביצרנים הקרטליסטיים. תמיכה זו חיונית, משום שרק כאשר היא קיימת ניתן להגביל באופן יעיל כניסת מתחרים לשוק ושבירת הקרטל.
הדוגמאות לקרטלים אפקטיביים בעבר או בהווה מעטות מאוד, יחסית. לרוב, קרטלים מתקיימים רק לזמן מוגבל ורק בתחומים מוגבלים, כיוון שלכל חבר בקרטל יש הנעה לחרוג מן ההסכם באופן כלשהו ולהגדיל את חלקו בשוק וכיוון שמניעת כניסת גורמים חדשים לשוק על–ידי ממשלות אינה יעילה בדרך כלל.

בישראל ישנם מספר קרטלים המגובים בתמיכה ממשלתית, במיוחד בתחומי שירותים בהם קל לשלוט ולמנוע כניסת גורמים חדשים לתחום. כך, לדוגמה, מתפקדים שירותי הטלוויזיה הרב–ערוצית (בכבלים ובלוויין), רשתות הסלולר, ספקיות האינטרנט המהיר, ועוד כקרטלים בפועל.

נכתב: ינואר 2006.