פוליטיקה
 
  פּוֹלִיטִיקָה הן הפעולות המקושרות לפעולת הממשל והשלטון, הדיון בהן, והחקר העוסק בהן. בהרחבה, פוליטיקה קשורה גם לפעולות של קבוצות בני אדם והיחסים בתוך קבוצות.

נכתב: דצמבר 2005.