שירצוּם
 
  שירצום הוא הלחמה של "שירות" ו"עצמי" ופירושו: רעיון או תפישה המשרתים את עניינם האישי של בעליהם. מכונה בלעז self serving.  
 
מקורות: המצאתי את זה.