חוק הזהות
 
  חוֹק הַזֶהוּת הוא חוק בסיסי בלוגיקה ובמטפיזיקה הקובע כי א' היא א'. החוק מיוחס לעתים קרובות לאריסטו, ואף שימש אצל איין ראנד כשם החלק הראשון בספר "מרד הנפילים" כמחווה לאריסטו, אך למעשה אין זכר לקביעה זו בכתבי אריסטו.

אין אזכורים לחוק הזהות לפני תקופתו של תומס אקווינס במאה השלוש עשרה, אך במאה השבע עשרה כבר היה השימוש בחוק הזהות נפוץ, מה שמוביל למסקנה כי החוק הוקש מתורתו של אריסטו בזמן שחלף בין המאה השלוש עשרה והמאה השבע עשרה, והתקבע כלקוח מתוכה.

נכתב: ספטמבר 2005.