תקף (לוגיקה)
 
  תָּקֵף בלוגיקה הוא מצבו של טיעון לוגי שבו הנחות נכונות אינן יכולות להוביל למסקנה שגויה. בניסוח אחר, טיעון יכול להחשב תקף אם ורק אם בכל צורה בה ההנחות נכונות, גם המסקנה תהיה נכונה.

לדוגמה, נוסח הטיעון הבא שבו האותיות א', ב' ו-ג' מייצגות משפטים לא מנותחים או לא מפורשים:
  1. כל א' הוא ב'
  2. ג' הוא א'
  3. לכן, ג' הוא ב'
ניתן לקבוע את התקפות של טיעון כלשהו באמצעות תרגומו ל"נוסח טיעון" ולאחר מכן ניתוח נוסח הטיעון כדי לבדוק את תקפותו (נוסח הטיעון שלעיל נחשב תקף, ר' גם סילוגיזם.

נכתב: אפריל 2005.