חשיבה סלקטיבית
 
  חשיבה סלקטיבית היא הטיה קוגניטיבית המתבטאת בכך שהאדם הלוקה בה מעדיף לזכור ממצאים מסוימים ולהתמקד בהם, ובמקביל לזנוח או להתעלם מממצאים אחרים, שאינם תומכים באמונתו. סוג כזה של חשיבה מהווה בסיס לרוב האמונות בכוחות על טבעיים של קריאת מחשבות ומהווה בסיס לרבות מאמונות הפולחן והפסבדו-מדע.

חשיבה סלקטיבית יכולה להתקיים רק כאשר ניצבים בפני אדם ממצאים תומכים ושוללים כאחד. אם מוצגים בפני אדם רק ממצאים התומכים בהשערה מסוימת או רק ממצאים המנוגדים לה, לא תיתכן חשיבה סלקטיבית, משום שאין תהליך של ברירה. חשיבה סלקטיבית שונה מחשיבה מוטה או חשיבת משאלה. במקרה של חשיבה מוטה, מתבצעת בחינה של ממצאים תומכים ושוללים, אך היא ביקורתית מאוד כלפי סוג אחד של ממצאים. בחשיבת משאלה מובע רצון שדברים מסוימים יהיו נכונים. רצון זה יכול להתקיים בלי כל תלות בקיומם.

נכתב: נובמבר 2005.