המנטליות האנטי קפיטליסטית
  "המנטליות האנטי־קפיטליסטית," הוא אחד מספריו המאוחרים של לודוויג פון מיזס. עותק פד"ף של הספר (בעברית, כמובן) נמצא כאן.

זכויות יוצרים

© Copyright 1972 by Ludwig von Mises. Translated and printed with permission of the Ludwig von Mises Institute.


ספר זה מתורגם ברשותם מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים. כל הזכויות לתרגום שמורות לאורי רדלר. גרסה באנגלית של הספר ניתן למצוא כאן.

חלקי הספר